A kert korábban is, a világ számos pontján az ember sokféle igényét elégítette ki. Minél gazdagabbá tette az ember az életét úgy terjedtek egyre jobban a kertek, bővültek a funkciói, ehhez pedig a kertépítés is alkalmazkodott. Az évszázadok során a kert (áttételesen pedig a kertépítés) egyre inkább az önkifejezés eszközévé vált. A rohanó életforma miatt sajnos az ember elidegenedik önmagától és a természettől is, azonban a kertjében végzett „alkotásban” visszanyerheti elvesztett személyiségérzését. Ez sajnos gyakran torz formában, mesterkélten, a díszítés feltűnést keltő formájában jelenik meg.

A kerttervezés és kertépítés során figyelembe kell venni, hogy a kert művelése szempontjából a mai emberek két csoportba oszthatóak. A kertépítés során felhasználható kerti elemeket is ennek megfelelően alkalmazzuk. Az egyik csoportot azok alkotják, akiknek kevés szabadidejük van, az ő igényeiket legjobban a szőnyegtelepítésű házak, társasházak szolgálják leginkább, a kertépítés során ezt figyelembe kell venni. Egy 100-200 m2-es átriumkert, nem jelent sok munkát, azonban örömet, természetközelséget igen. 50-100 m2-es pázsit, törpecserjék, színes évelők, esetleg lugas, kis vízfelület kevés munkával jár, de okszerű kertépítéssel igen szép és dekoratív lehet. Ez különösen igaz akkor, ha ez a kis felületű kert a lakás belső tereinek folytatása. A több szabadidővel és akarattal rendelkező embereknek ajánlható a 200-300 négyszögöles házikert. A fentieken túl a nagyobb gyepfelület, egynyári virágok, fák már munkaigényesebbek, több gondoskodást és odafigyelést is igényelnek, ebben az esetben a kertépítés is összetettebb feladat lehet. 
Igen fontos azonban, hogy a kertben eltölthető munkaidőt reálisan mérje fel a kerttulajdonos, hiszen nincsen lehangolóbb látvány a kertépítés során egy kezdeti lelkesedéssel berendezett, majd elhanyagolt kertnél.

MUTASD A KERTEDET ÉS MEGMONDOM, KI VAGY?

 A XXI. században a technikai fejlődés megállíthatatlan, a fejlődést látjuk a lakóházakon, használati tárgyakon, egyéb berendezéseinken, a kertépítészetben is. Sajnos azonban a házikert a legtöbb esetben ezt a fejlődést egyáltalán nem tükrözi. Ezért (is) fontos a kertépítészet, a kertművészet szerepe. Ne mondjunk le a kerttel kapcsolatban (sem) a művészi stílusjegyekről, formaelemekről. A kertépítés során kivitelezett kerti elemek – növények – esztétikai értékeket hordoznak, egy művészi kompozíció részei. Sajnos a családiházas városrészekben a kertek képe kertépítészeti szempontból igen sokszor siralmas. Éppen emiatt nem lehet megelégedni egy tujasorral körbeültetett kerttel, mely semmi esetre sem nevezhető egyedinek és művészinek és amely – a tervező és a kertépítés kivitelezője részéről - semmilyen hozzáértést nem feltételez! Mindenképpen kívánatos, hogy a kerttulajdonosok is fejlettebb ízléssel rendelkezzenek, ezáltal egy nyugat-európai szintű kertművészet, kertépítészet alakulhatna ki hazánkban is. 

Hazánkban a kert szép vagy nem szép, gondozott vagy gondozatlan volta sajnos nem presztízskérdés. A legtöbb kerttulajdonos egyáltalán nem törődik azzal, hogy a kertjét lehetőség szerint kifogástalan állapotban tartsa. Gyakori látvány, hogy ízléses, modern ház körül csapnivaló kert éktelenkedik. Tőlünk nyugatra fekvő országokban, ahol már hosszú ideje kialakult a kertművészet, a kertépítészet magas szintje, a lakás kulturáltsági szintje a tulajdonos ízlésének fokmérője, a kert a kultúra mércéje.

A legtöbb családiház-tulajdonosnak van annyi pénze, hogy nem a kerttervezésen, kertépítésen kellene takarékoskodnia. Természetesen tény, hogy a kerttervezés, kertépítés, a díszkert kialakítása, fenntartása pénzt emészt fel (ugyanúgy, ahogyan a lakás, a nyaraló, az autó fenntartása). Természetes igény azonban a költségek csökkentése is, ez azonban nem mehet a kerti kép rovására. Ezért kell kerttervezés és a kertépítés során szakembert igénybe venni.
Minden kertnek esztétikai értéket, sajátos jegyeket kell magán viselnie, a tulajdonos saját egyéniségét, lelkivilágát kell tükröznie, ezt kell a kertépítés során megvalósítani.
A kertépítés, a kertépítészet során a növényeken kívül, melyek a kert legfontosabb élő elemei, az alábbi kerti kiegészítőket alkalmazzuk.

TÉRBURKOLATOK

A térburkolatok feladata, hogy a kertben történő közlekedést könnyebbé tegye és egyfajta kapcsolatot létesítsen az épületek és a növények között.
A kertépítés során kialakított út- és térburkolatok legáltalánosabb anyaga a beton és a terméskő. Fontos, hogy meglegyen az összhang a házhoz felhasznált anyagok és kertbe beépített anyagok között.

KERÍTÉSEK, KAPUK

A kerítések a telek határát jelzik. Kerten belül általában nem használjuk, a kertépítés gyakorlata dekoratívabb térelválasztó elemeket is ismer. A kerítésnél is, mint a többi kerti elemnek összhangban kell lennie az adott hellyel. Ha nem szeretnénk egyhangúságot, akkor különböző anyagú kerítések alkalmazásával könnyen megszüntethetjük az egyöntetűséget, mivel nem szükséges minden oldalon ugyanazt az anyagot használni.
A kapunál fontos szempont, hogy egyedi legyen, a kert bejárata ezáltal nyer különleges jelleget. Többféle szempont szerint készülhet, kérdés, hogy mennyire zárja ki a külvilágot, mennyire engedjen bepillantást, mennyire szolgáljon biztonsági szempontokat. Kihangsúlyozzuk egyediségét abban az esetben, ha a kertépítés munkálatai során a kerítéstől eltérő módon készítjük el, bár fontos, hogy anyagában és stílusában a kerítéshez és a házhoz igazodjon.

FÉNY ÉS VILÁGÍTÁSTECHNIKA

A kerti világítás célja, hogy megvilágítsuk az általunk gyakran használt tereket, ill. a hangulatteremtés. A sötétedés után is használt terek megvilágítása szükségszerű, ilyenek pl. a kocsibeállók, járdák, lépcsők, kerti ülőhelyek. Ezeknél a helyeknél elég a normál és visszafogott megvilágítás.
Más a helyzet ha célzottan növényeket vagy más a kertben található tárgyat világítunk meg. A kertépítés során igen hatásos lehet pl. a téli, hóborította növény vagy egy nyári lombozat alsó megvilágítása. Megvilágítható a kerti tó vagy medence is, ilyenkor a víz tükröződő hatását is kihasználjuk.

SZIKLAKERT

A sziklakertnél alapfeltétel, hogy az összhatás természetes legyen, ellenkező esetben akár giccses is lehet. A sziklakert egy nagyon intenzíven fenntartott kerti elem, ezért a kerttervezés és kertépítés során nagyon körültekintően járunk el. Fontos a tömbök megfelelő elhelyezése és a kövek típusának megválasztása. Egy sziklakert általában csak nagyobb felületen mutat jól, bár kisebb kertben is megépíthető. Amennyiben sík területre tervezzük, akkor csak néhány emelkedőt szükséges alkalmazni, ellenkező esetben tájidegen hatást kelt. Akkor ízléses a sziklakert, ha a kőtömböket úgy helyezzük el a kertépítés alkalmával, mintha az időjárás viszontagságai miatt (szél, erózió hatására) kerültek volna a felszínre.

KERTI TÓ

A víz nagy vonzerőt gyakorol a szemlélőre, leginkább kihasználható tulajdonsága a fény visszaverődése, a tárgyak tükröződése. Nagyon körültekintően kell alkalmazni a kerttervezés és kertépítés során, mivel ha helyesen illesztjük a kertbe, akkor azt nagymértékben gazdagítja, ellenkező esetben viszont giccses látványt nyújt. Kisebb kertekben mindenképpen előnyösebb ha kisebb, szabályos formájú vízmedencét tervezünk és építünk. A nagyobb, szabálytalan körvonalú tavak létesítése mindenképpen nagyobb helyet igényel, leginkább tájképi stílusú környezetbe valók, ezt figyelembe kell venni a kertépítésnél.

VÍZESÉS, CSOBOGÓ

Kertünkbe ma már beépíthetjük a legkülönfélébb szökőkutakat, vízjátékokat, vízeséseket. Míg a tavak nyugalmat árasztanak, addig a folyó víz mozgalmasságot visz a kertbe. A szökőkutakat lehetséges fényjátékkal is kiegészíteni, ami főleg este mutatós.
A vízeséseket kialakíthatunk lépcsőzetes formában vagy lemásolhatunk egy hegyi patakot. Lépcsőzetes formánál úgy alakítjuk ki az egyes lépcsőket, hogy víz megfelelő eséssel haladjon az alsóbb formák felé. Ezt a típust a közel-keleti belső kertekben, nagyobb formában a levegő hűtésére használják.