A Design Garden Kft. vezérelve a megalakulása óta, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson az öntözés, a kertépítészet, a kertépítés területén, amelyek a vevők számára értékeket jelentenek. Ezért szolgáltatásaink továbbfejlesztésének középpontjában mindig a vevőink állnak. Minden tehetségünket és technológiai erőforrásunkat, felhalmozott tapasztalatunkat arra fordítjuk, hogy az öntözés, öntözőrendszerek, kerttervezés, kertépítés, kertépítészet terén első osztályú szolgáltatásokat nyújtsunk, amelyekkel hozzájárulhatunk a környezetünk fejlődéséhez is.

 

A SIKER KULCSA

Sikerünk egyik kulcsa a sokrétű és kiterjedt partneri hálózatunk az öntözőrendszerek, a kertépítészet, a kertépítés területén. Partnereinkkel szorosan együttműködve, közösen igyekszünk megfelelni megbízóink igényeinek.

Sikerünk másik kulcsa munkatársaink tudása és tapasztalata. Egy vállalkozás tulajdonképpen a benne dolgozó emberek közössége. Törekszünk arra, hogy a dolgozóiknak minden lehetőséget megadjunk ahhoz, hogy teljes mértékben ki tudják bontakoztatni a bennük rejlő tehetséget a kerttervezés, kertépítés és öntözőrendszerek telepítése területén.

 

VÁLLALKOZÁSUNK TEVÉKENYSÉGI KÖREI:

•    Öntözés, öntözőrendszerek, öntözőberendezések tervezése és kivitelezése
•    Kerttervezés, tájépítészet, kertépítészet 

 

ÖNTÖZÉS, ÖNTÖZŐBERENDEZÉSEK

Hazánkban is, akárcsak a világ többi részén a mezőgazdaságilag hasznosítható területek növelésére nincs lehetőség, a jövőben is inkább további területcsökkenéssel kell számolnunk. Ugyanakkor a fogyasztás növekedése, a növekvő exportigény feltételezi a mezőgazdasági termelés növelését. Mindezekből következik, hogy a mezőgazdasági termelés növelése intenzív gazdálkodással valósítható meg. Az intenzív gazdálkodás egyik fontos eszköze a komplex módon kialakított és szakszerűen folytatott öntözéses gazdálkodás. Éghajlati adottságaink az ország nagyobb részén, az évek többségében szükségessé teszik az öntözéses gazdálkodást.

Az öntözést – és az öntözéssel befolyásolható tényezőket is – a mindenkori termelési cél és az adott termesztési körülmények figyelembevételével a gazdaságosság szem előtt tartásával kell megítélnünk. Ennek következtében a terület, gazdaság egészére vonatkozóan alapos, a mezőgazdaság és öntözésfejlesztés minden lényeges összefüggését felölelő tervezési munkára van szükség. Az öntözés nem csak egy öntözőberendezés kiválasztását majd annak működtetését jelenti. Az öntözéssel együtt kell kezelni a vetésszerkezetet, a tápanyaggazdálkodást és a talajművelést. Mindezen tényezők együttes vizsgálata alapján lehet kiválasztani a megfelelő öntözőberendezést.

A lakossági célra telepített öntözőrendszereknél ugyanazok a céljaink: a természetes csapadék mellett a növényzet igényeinek megfelelő többlet vízmennyiség leggazdaságosabb kijuttatása. Automata öntözőrendszer kiépítésével jelentős mennyiségű öntözővizet és nem utolsó sorban korábban öntözésre fordított munkaidőt spórolhatunk meg. Magyarország klimatikus viszonyai miatt az ország legtöbb részén kizárólag rendszeres öntözés mellett tartható fenn intenzíven kialakított kert.

 

TÁJÉPÍTÉSZET, KERTÉPÍTÉSZET, KERTÉPÍTÉS

„Ahány ház, annyi szokás” – tartja a közmondás és valóban, ha kertet építünk, akkor egy kicsit magunkat is építjük. A kertépítés során felvetődik a kérdés, hogy a kertünknek mennyiben kell tükröznie egyéniségünket? Természetes, hogy a kert, a ház, az otthon mutatja kik vagyunk. További kérdés, hogy mennyiben ismerjük saját igényeinket? Befolyásolnak-e és ha igen, mennyire a divatirányzatok akkor is ha nincs tehetségünk a divat követésére? Mindezek komoly problémák a kerttervezés és majd a kertépítés során! A mai kert egy bonyolult, élő alkotás. Sokféle funkciója lehet, amit csak kellő körültekintéssel lehet kezelni.

Természetes, hogy a kerttervezéshez szakértelem kell, ami nem feltétlenül csak az engedélyezési eljárások miatt lehet szükséges. A kerttervezés összetett és nehéz feladat. A kerttervezésnél térben és időben is kell gondolkodnia a szakembernek. Sőt, ehhez jönnek még az emberek „titkos” lelki vágyai. Amikor valaki azt mondja: „Megálmodtam”, akkor bizony a kerttervezés egy bonyolult „álomfejtő” feladattá is válhat ha a leendő kertbarát, kerttulajdonos nem tudja jól megfogalmazni az elképzeléseit. A kívánt funkciókat át kell gondolni – funkciósémát kell készíteni. A kertre és a kert berendezéseire fordítható anyagi feltételeket tudatosítani kell a kerttervezés során, mert később a kertépítés során ezek segítenek a megrendelőnek és a tervezőnek is egy reális, korrekten megépíthető kert megfogalmazására. Fontosak lehetnek az „analógiák” is (ezt láttam, azt láttam… itt és ott…) de ezekkel óvatosan kell bánnunk a kerttervezés során mert félre is vezethetnek.

Jó tudatosítani, hogy a legdrágább építkezés a tervek nélküli vagy nem kellően átgondolt tervek alapján készült kert kivitelezése. A kerttervezésre időt kell hagyni mert sok funkcionális, műszaki és gazdasági kérdést is tisztázni kell. Természetesen elengedhetetlen a tulajdonosnak a tervezői tevékenysége is.
Nem könnyű a mai építő embernek a sorsa: anyagok, technológiák, új eszmék, trendek sokasága között kell(ene) kiismernie magát, megtalálni a saját képességeinek, lehetőségeinek és hosszú távú valós érdekeinek megfelelő utat. Tisztelet azoknak, akik vállalják a „kalandot”, az építés drámáját. Fontos hangsúlyozni, hogy kert kialakítása, a használt építőanyagok és a funkció valamint a forma között szoros összefüggés van.

Általánosságban elmondható, hogy a kertépítés során az egyszerűbb, egyértelműbb anyaghasználat javasolható. Ennek természetes következménye az egyszerűbb tömegképzés. A kertépítésben az egyszerűség az anyaghasználattal nem jelent igénytelenséget hiszen az általunk felhasznált anyagoknál követelmény a kiválóság. A jól kiválasztott viszonylag kevés fajta anyagok a kertépítésben nemességet és méltóságot kölcsönöznek kertünknek.